Reklamáció és visszaküldés

A világ nem tökéletes, és termékeinkben is előfordulhat olyan hiba, amely megakadályozza a termék tökéletes használatát. Vagy egyszerűen úgy dönt, hogy a törvényes határidőn belül visszaküldi az árut.

A visszaküldés és reklamáció feltételeit az üzleti feltételek rögzítik.


Ezen az oldalon az egyértelműség kedvéért a reklamációhoz és a szerződéstől való elálláshoz szükséges nyomtatványokat találja. Akkor sem hibázik, ha felveszi velünk a kapcsolatot az info@actolto.hu email címen vagy a +420 556 621 020-as telefonszámon.

A reklamációhoz szükséges nyomtatvány (PDF formátum)
A szerződéstől való elálláshoz szükséges nyomtatvány (PDF formátum)

Utasítás a fogyasztó szerződéstől való elállási jogáról

A SECTRON s.r.o.-val ID 646 17 939 , székhelye: Josefa Šavla1271/12, 709 00 Ostrava, Cseh Köztársaság, bejegyezve az ostravai tartományi bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C. szakasz, 14152. kötött áruszállításra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén (a továbbiakban SECTRON s.r.o. vagy az eladó) távoli módon, azaz távolról, és így különösen webáruházon keresztül (továbbiakban szerződés), a vevő, aki fogyasztó (a továbbiakban: vevő), a 1829. § (1) bekezdése értelmében a) a Polgári Törvénykönyv 1818. §-ával összefüggésben a szerződéstől való indoklás és kötbér nélküli elállás joga attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a Fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy az árut átveszi. Azonban a vevő, a Polgári Törvénykönyv §1837 szerint d) pontja alapján a nem állhat el a szerződéstől többek között, ha a szerződés tárgya a Fogyasztó igényei szerint módosított vagy személyes szükségleteihez igazított termék, továbbá abban az esetben, ha az Adásvételi Szerződés tárgya olyan áru értékesítése, amelynek ára az Eladó akaratától független, az elállási időszak alatt előforduló pénzpiaci ingadozásoktól függ.

A megadott időtartam arra szolgál, hogy a vásárló ésszerű mértékben megismerje az áru természetét, tulajdonságait és működését. A jelen szerződéstől való elállási határidő betartása érdekében elegendő a szerződéstől való elállást a vonatkozó időszak lejárta előtt elküldeni. A vevő az áru átadása előtt bármikor jogosult elállni a szerződéstől.

A vevő a szerződéstől való elállásáról köteles az eladót a postai szolgáltatón keresztül az eladó címére (SECTRON s.r.o., Josefa Šavla1271/12, 709 00 Ostrava, Cseh Köztársaság), küldött levélben értesíteni, vagy az eladó info@actolto.hu kapcsolattartási e-mail címére küldött e-mailben. A vevő használhatja az eladó honlapján elérhető formanyomtatványt, de ez nem kötelessége. Az elállási határidő betartása érdekében elegendő az elállási nyilatkozatot a vonatkozó határidő lejárta előtt elküldeni.

A vevőnek nem kell közölnie a szerződéstől való elállás okát. A kommunikáció megkönnyítése érdekében a szerződéstől való elálláskor célszerű feltüntetni a vásárlás dátumát, a szerződés számát, a banki adatokat és a választott visszaküldési módot.

Ebben az esetben a vevő az árut abban az állapotban, ahogy azt átvette, azaz kopás, sérülés nélkül, lehetőleg az eredeti csomagolásban, az áruval együtt kapott minden alkatrészével és tartozékával együtt visszaküldi az eladónak. A vevő köteles az árut saját költségén visszaküldeni az eladónak a SECTRON s.r.o., Josefa Šavla1271/12, 709 00 Ostrava, Cseh Köztársaság,  címre, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül.

Az eladó a kifizetett pénzösszegeket a vevő szerződéstől való elállásának kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríti a vevőnek, de nem azelőtt, hogy a vevő átadja neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak. Az összeget banki átutalással visszautalják a vevőnek a vevő által megadott számlára, és ha a vevő a szerződéstől való elállási nyilatkozatában vagy a jelen bekezdés első mondatában meghatározott határidőn belül nem tüntet fel ilyen számlát, az eladó visszautalja a pénzt arra a számlára, ahonnan a kifizetés történt neki készpénzes fizetés esetén vagy postai utalványon a vevő címére abban az esetben, ha a vételárat utánvéttel fizették ki. Az eladó választása szerint a vevő által nyújtott teljesítményt az áru vevő általi visszaküldése esetén is jogosult visszaadni, ha a visszaküldött áru állapota visszaküldésekor ellenőrizhető.

A vevő felelősséggel tartozik az eladóval szemben az áru értékcsökkenéséért, amely az áru jellegére és tulajdonságaira tekintettel a kezeléséhez szükségestől eltérő módon következett be. A vevő tudomásul veszi, hogy ha a visszaküldött áru sérült, elhasználódott vagy hiányosan küldi vissza, az eladónak követelése van a vevővel szemben az ebből eredő kár megtérítésére. Az eladó jogosult a kártérítési igényt egyoldalúan beszámítani a vevőnek a szerződésben biztosított pénzösszeg visszafizetésére vonatkozó igényébe.