Üzleti feltételek

Az Üzleti feltételek az ACtolto.hu e-shopot üzemeltető SECTRON társaság Üzleti feltételeinek cseh nyelvű szövegének magyar nyelvű fordítása.

MELLÉKLETEK

Üzleti Feltételek (PDF formátum)
Panasz nyomtatvány (PDF formátum)
Szerződés lemondási nyomtatvány (PDF formátum)

1 Bevezető rendelkezések

1.1 Jelen Üzleti Feltételek szabályozzák az Eladó és a Vevő között az ACtolto.hu webáruházon (a továbbiakban: „E-shop”) keresztül létrejött szerződéses kötelezettségek tartalmát (a továbbiakban: „Üzleti Feltételek” vagy „ÜF”).

1.2 Az eladó jelen Üzleti Feltételekben a SECTRON s.r.o. kereskedelmi társaságra utal. ID 646 17 939, bejegyzett székhely: Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Cseh Köztársaság, az Ostravai Regionális Bíróságon vezetett cégjegyzékbe bejegyzett C. szakasz, 14152. akta (a továbbiakban: „Eladó") ). Az Eladó elérhetőségeit az www.actolto.hu/kapcsolat honlapján teszik közzé. Az Eladó ügyfélszolgálati telefonszáma: +420 556 621 000, e-mail: info@actolto.hu.

1.3 Jelen ÜF-ben Vevő az a természetes vagy jogi személy, akinek az Eladó vállalja, hogy a megrendelt terméket átadja, és lehetővé teszi a termék tulajdonjogának megszerzését. A Vevő vállalja, hogy a terméket átveszi és a vételárat az Eladónak megfizeti. (a továbbiakban: „Vevő”).

1.4 A Fogyasztó a jelen Üzleti Feltételekben a Polgári Törvénykönyvről szóló, 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban: „Ptk".) 419. §-a értelmében minden olyan személyt jelent, aki az üzletágán kívül tevékenység vagy az önálló teljesítés körén kívül vállalkozóval (Eladóval) köt szerződést, vagy vele (a továbbiakban: „Fogyasztó") más módon kereskedik.

1.5 A jelen Üzleti Feltételek rendelkezései nem érintik a Fogyasztóvédelem minimális színvonalát szabályozó jogszabályok kötelező rendelkezéseit; ha valamely jogszabályi rendelkezés a jelen ÜF-nél magasabb szintű fogyasztóvédelmet biztosít, úgy a jogszabály ezen rendelkezése elsőbbséget élvez a jelen Üzleti Feltételekkel szemben.

1.6 Az Üzleti feltételek a Fogyasztó számára is tartalmaznak tájékoztatást, különösen a Ptk. 1811. § és 1820. § értelmében. Jelen ÜF, 6., 7., 8. és 9. cikkei tartalmaznak információkat az Eladó hibás teljesítésből eredő kötelezettségeiről, a Fogyasztó szerződéstől való elállásáról, a reklamációs eljárásról és a Fogyasztónak szóló egyéb információkról.

1.7 Az ÜF 2.2. pontja szerinti szerződés megkötésével a Vevő megerősíti, hogy a jelen ÜF -et megismerte, azokat megértette és szövegével egyetért. Abban az esetben, ha a jelen Üzleti Feltételek valamely rendelkezése nem egyértelmű a Fogyasztó számára, vagy a Fogyasztó előzetesen tájékozódni kíván fogyasztói jogairól, az adásvételi szerződés megkötése előtt jogosult az Eladóval kapcsolatba lépni, amely világossá teszi számára az adott rendelkezés értelmét és célját; Az Eladó elérhetőségei az ÜF 1.2. pontjában találhatók.

1.8 Az ÜF 2.2 cikke szerinti szerződés cseh nyelven került megkötésre. Ezek az Üzleti Feltételek szintén cseh nyelven készültek. Abban az esetben, ha a jelen Üzleti Feltételek vagy a jelen ÜF 2. cikke szerint megkötött szerződés szövegének más nyelvekre történő fordítása során vita merül fel valamely rendelkezésük jelentésével kapcsolatban, a cseh nyelvű változat az irányadó.

1.9 Eltérő megállapodás hiányában az Eladó és a Vevő között az ÜF 2.2. cikke szerint létrejött Szerződésre a Cseh Köztársaság jogrendje az irányadó. Ez nem érinti a szerződéses kötelezettségekre irányadó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (római I.) 6. cikkét.

1.10 Az Eladó és a Vevő eltérő megállapodása hiányában a Vevő Üzleti Feltételeinek az ÜF 2. pontja alapján létrejött szerződéses jogviszonyba való felvétele ellentétes az Eladó akaratával, és a Vevő Üzleti Feltételei nem alkalmazandók. ehhez a szerződéses jogviszonyhoz.

 

2 Adásvételi szerződés megkötése

2.1 Az Eladó online áruházában található minden ajánlat nem kötelező érvényű felhívás a potenciális Vásárlók számára, hogy ajánlatot tegyenek az Eladónak.

2.2 Az adásvételi szerződés, amely a jelen Üzleti Feltételek szerinti tartalommal köt kötelezettséget (a továbbiakban: Szerződés vagy Adásvételi Szerződés), jön létre az Eladó és a Vevő között a Vevő megrendelése alapján, amely a megrendelőlapon keresztül történik az E-shopon közzétett aktuális árukínálatnak megfelelően. A megrendelést a Vevő akkor küldi el, amikor azt az E-shop felületén a „Megrendelés fizetéshez kötelező” gombbal visszaigazolja. A megrendelés a Szerződés tervezetének minősül, és csak akkor válik kötelező érvényűvé az Eladó számára, ha azt Eladó a Vevő a megrendelésben megadott e-mail címére elküldi. A megrendelés annak elküldésétől számítva kötelező érvényű a Vevő számára. Az ÜF 2.4 pontja szerinti automatikus válasz soha nem tekinthető a megrendelés Eladó általi elfogadásának. Ha a megrendelést az Eladó csak a megrendelt áru egy részére vonatkozóan fogadja el, a Szerződés csak a megrendelés elfogadásában megjelölt áruk tekintetében jön létre a felek között. Ha azonban a Fogyasztónak minősülő Vevő az átvételt követően, csak a rendelésfelvételben szereplő árukra vonatkozóan indokolatlan késedelem nélkül nem adja ki hozzájárulását a Szerződés megkötéséhez, a Szerződés egyáltalán nem jön létre.

2.3 Az adásvételi szerződés megkötésével az Eladó köteles az árut a Vevőnek átadni, és az áru tulajdonjogát átruházni rá. Másrészt a Vevő köteles az árut átvenni és a megállapodás szerinti árat megfizetni az Eladónak, a megállapodás szerinti módon.

2.4 A Vevő a megrendelés elküldését követően azonnal automatikus „Megrendelés visszaigazolás” jelzésű választ kap, amely tartalmazza a megrendelt áru pontos specifikációját, beleértve az árakat és a további kommunikáció módját. Ez az automatikus válasz csak tájékoztató jellegű, és nincs jogi hatálya.

2.5 Az alapvető információk, amelyeket minden Vevő megrendelésének tartalmaznia kell:

2.5.1 Természetes személy esetén: Név, vezetéknév, lakcím, e-mail, telefonszám, áruazonosító az Eladó ajánlata szerint, szükséges árumennyiség, teljes ár áfával és anélkül, a Vevő számlázási címe (ha eltér a lakóhelytől);

2.5.2 Vállalkozást folytató természetes személy esetén: Név, vezetéknév, azonosító szám, székhely cím, e-mail, telefonszám, áruazonosító az Eladó ajánlata szerint, szükséges árumennyiség, teljes ár együtt és anélkül ÁFA, a Vevő számlázási címe (ha eltér a székhely címétől);

2.5.3 Jogi személy esetén: Név, azonosító szám, székhely cím, e-mail, telefonszám, áruazonosító az Eladó ajánlata szerint, szükséges árumennyiség, teljes ár áfával és anélkül, a Vevő számlázási címe (ha eltér a székhely címétől).

2.6 Az ÜF 2.5 pontjában meghatározott információk hiányában az Eladó nem köteles a megrendelést elfogadni. Ebben az esetben az Eladó indokolatlan késedelem nélkül felveszi a kapcsolatot a Vevővel a megrendelés hibáinak elhárítása érdekében.

2.7 A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése távoli kommunikáció útján, azaz mobiltelefonon, táblagépen, számítógépen vagy egyéb olyan eszközön keresztül történjen, amely lehetővé teszi a Szerződés megkötését a 2.2. pont szerinti eljárással. A Vevőnél a Szerződés megkötésével összefüggésben távolról történő kommunikációs eszközök igénybevétele során felmerülő költségeket (pl. internetkapcsolat, telefonhívások költsége stb.) a Vevő maga fedezi.

2.8 A Vevő a Szerződés megkötése előtt a 2.2 pont szerinti eljárás szerint ellenőrizheti és megváltoztathatja az E-shop felhasználói felületén megadott adatait, figyelembe véve a Vevő lehetőségét is az adatbevitel során előforduló hibák feltárása és kijavítása.

2.9 A Szerződés jelen Üzleti Feltételek 2.2 pontjában meghatározott módon történő megkötéséig a Vevő és az Eladó között szerződéses kötelezettség nem keletkezik.

2.10 Az Eladó nem köteles a megrendelést elfogadni, különösen, de nem kizárólag olyan személyek számára, akik korábban megszegték az Eladóval szemben fennálló kötelezettségeiket.

2.11 A megkötött Szerződést, beleértve az Üzleti Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nyilvánosan nem hozzáférhető.

2.12 A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek az E-shopot működtető weboldalakon harmadik felek beavatkozásából, illetve e weboldalak céljuktól eltérő használatából erednek.

3 A szerződés tárgya, minőség, áruk elérhetősége

3.1 A Szerződés tárgya a Vevő által a megrendelésben megjelölt és az Eladó által a Vevőnek küldött rendelés-elfogadásban felsorolt ​​áruk.

3.2 A megrendelt áruk jellege az E-shopon található termékleírásokból következik. Az E-shop menüben az áruk általában névvel, termékkóddal vannak megjelölve és a képen is láthatók. Ezek a fotók illusztrációk, és nem tükrözik pontosan az áruk összes jellemzőjét, különösen az egyes termékek színe technikai okokból jelentősen eltérhet.

3.3 A készleten lévő árukról szóló információk tájékoztató jellegűek, mivel a készleten lévő áruk állapota a megvalósult értékesítések kapcsán folyamatosan frissül. Az áruk elérhetetlenségére vonatkozó információk késéssel jelenhetnek meg az E-shopban. Abban az esetben, ha a megrendelés tárgyát képező áru nincs raktáron, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja a megrendelést, vagy értesíti a Vevőt az áru ismételt elérhetőségének várható időpontjáról. Ha a Vevő az Eladó értesítését követően indokolatlan késedelem nélkül nem járul hozzá az árunak az új várható időpontban történő kiszállításához, a Szerződés nem jön létre.

4 A vételár és a fizetési feltételek

4.1 Az E-shopban minden egyes terméknél fel van tüntetve az általános forgalmi adót tartalmazó ár és az ÁFA nélküli ár. A termékek árai naponta frissülnek.

4.2 A vételár a pénzügyi piac alakulásától vagy az áruk elérhetőségétől függ. Emiatt az Eladó fenntartja a jogot a változtatásra, ideértve a további változtatást is, azaz a megrendelés kézhezvételét követően. A már beérkezett megrendelés vételárának változása akciós áruk értékesítése esetén is előfordulhat.

4.3 A már beérkezett megrendelés árának változása esetén az Eladó erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt. Abban az esetben, ha a Vevő indokolatlan késedelem nélkül nem járul hozzá az új vételárhoz, miután azt az Eladó értesítette, a Szerződés nem jön létre.

4.4 A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt áru vételárát és a szállítási költséget az Eladónak megfizeti a Vevő által a megrendelésében az alábbi lehetőségek közül választott módon:

4.4.1 HUF-ban történő fizetés esetén készpénz nélküli átutalással az Eladó számlájára - 10700031-49737509-31631288A Barion Payment Zrt.

Ilyen esetben az eladó jogosult a vételár 100%-ának megfelelő előleget követelni az áru átadása előtt. Előleg igénylése esetén " előlegszámla " bizonylat kerül kiállításra. Az áru kiszállítását követően a foglaló értékét levonják az adóbizonylatból. Ebben az esetben a Vevő köteles a Variabilis szimbólumot a fizetéskor szerepeltetni, amely a megrendelés elküldését követően kerül hozzárendelésre. A Vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az Eladó számláján

4.4.2 Online fizetés bankkártyával a Barion fizetési kapun keresztül.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.4.3 Utánvéttel az áru átvételekor, amikor a Vevő az áru Eladótól történő átvételekor a vételárat készpénzben egyenlíti ki, míg a vételár megfizetése az áru átadásának feltétele. Utánvétes fizetés esetén a Vevőt 8490 HUF utánvéttel számoljuk fel. ÁFA.

4.5 Abban az esetben, ha a Vevő nagyobb mennyiségű vagy nagyobb értékű áru kiszállítását kéri, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőt az áru vételárának ésszerű előlegének megfizetésére kötelezze. Az Üzleti Feltételek jelen cikkének alkalmazásában nagyobb mennyiségű áru vagy nagyobb értékű áru olyan árut jelent, amelynek vételára legalább 2000 €. Az Üzleti Feltételek jelen cikkének alkalmazásában az áru vételárának ésszerű letétje a megrendelt áru vételárának 100%-át jelenti. Az előleget legkésőbb a megrendelés Eladó általi elfogadásától számított 10 napon belül kell megfizetni, és eltérő megállapodás hiányában a vételár fennmaradó részével megegyező pénznemben kell megfizetni. Az előleget a Vevő a fent említett határidőn belül készpénz nélküli fizetéssel fizeti meg az Eladó bankszámlájára, amelyről az Eladó értesíti, ellenkező esetben a jelen ÜF 4. 4. 2. pontjában meghatározott számlára, abba a pénznembe, amelyben az előleget ki kell fizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy az árut nem szállítják ki, mielőtt a Vevő az előleget kifizeti, és ez az összeg az Eladó számláján jóváírásra kerül. Előleg fizetése esetén "előlegszámla" bizonylat kerül kiállításra. Az áru kiszállítását követően a foglaló értékét levonják az adóbizonylatból.

4.6 Az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot állít ki a Vevő részére, amelyet az áru átadásakor ad át a Vevőnek. Az Eladó ÁFA-fizető.

4.7 Minden, az E-shopban regisztrált Vevőnek van egy árkategóriája, amelyet az Eladóval egyeztetett áruvásárlások alapján határoznak meg. Regisztrálni a www.actolto.hu/regisztracio/ oldalon lehet.

5 Áruszállítás

5.1 Amennyiben a megrendelt áru raktáron van, az Eladó az árut általában 2-10 munkanapon belül kiszállítja a Vevő részére, kivételes esetekben és abban az esetben, ha az áru nincs raktáron, a szállítási idő hosszabb lehet. Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helye az Eladó székhelye. Az árukat szabványos csomagolásban szállítjuk a gyártótól. Az Eladó gondoskodik arról, hogy az árut az áru megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon csomagolják.

5.2 A Vevő választása szerint az áru az alábbi módok egyikén kerül kiszállításra a Vevő részére:

5. 2. 1 Áruszállítással a Vevő által választott magyarországi címre. Az Eladó biztosítja az áru szállítását a fuvarozó által. Ebben az esetben az áru szállítási és csomagolási költsége 4990 HUF áfával együtt. Az Eladó az áruk kiszállításához e szállító cég szolgáltatását veszi igénybe: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS). Az áru elküldését követően a Vevőt a szállító cég tájékoztatja a küldemény nyomkövetési kódjáról (követési szám), és lehetősége van a szállítás dátumának és helyének megváltoztatására.

6 A szerződéstől való elállás

6.1 A Polgári Törvénykönyv 1829. §-a és 1818. §-a alapján a Fogyasztónak minősülő Vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül és kötbér nélkül elállni attól számított 14 napon belül, hogy a Fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy veszi át az árut. A Polgári Törvénykönyv 1837. §-a szerint azonban a Vevő nem állhat el az adásvételi szerződéstől többek között abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya olyan áru értékesítése, amelyet a Fogyasztó igényei szerint gyártottak vagy átalakítottak. személyes szükségletei, valamint abban az esetben is, ha az adásvételi szerződés tárgya olyan áru értékesítése, amelynek ára a pénzpiaci ingadozásoktól függ, az Eladó akaratától függetlenül, amely a Szerződéstől való elállási időszak alatt előfordulhat.

6.2 A Vevő köteles az eladót a szerződéstől való elállásáról az Eladónak tett egyértelmű nyilatkozat formájában tájékoztatni, lehetőleg a postai szolgáltató által az Eladó címére küldött levélben (SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Cseh Köztársaság), vagy az Eladó kapcsolattartási e-mail címére küldött e-mailben info@actolto.hu. A Vevő használhatja a weboldalon elérhető űrlapot, de ez nem kötelessége. Az Adásvételi Szerződéstől való elállási határidő betartása érdekében elegendő a Szerződéstől való elállást a vonatkozó határidő lejárta előtt elküldeni.

6.3 A Vevőnek nem kell közölnie a szerződéstől való elállás okát. A kommunikáció megkönnyítése érdekében a Szerződéstől való elálláskor célszerű feltüntetni a vásárlás időpontját, a Szerződés számát, a banki adatokat és a választott visszaküldési módot.

6.4 Ebben az esetben a Vevő az árut abban az állapotban, ahogy azt átvette, azaz kopás- és sérülésmentesen, lehetőleg az eredeti csomagolásban, az áruval együtt kapott minden alkatrészével és tartozékával együtt köteles visszaküldeni az Eladónak. A Vevő köteles az árut saját költségén visszaküldeni az Eladónak a SECTRON s.r.o., Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Cseh Köztársaság címére történő megküldéssel, és legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül.

6.5 Az Eladó a kifizetett pénzösszegeket a Vevő adásvételi szerződéstől való elállásának kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek, de nem az áru átvétele előtt, vagy mielőtt a Fogyasztó bizonyítja számára, hogy az árut visszaküldte az Eladónak, az szerint, hogy melyik bekövetkezik előbb. A pénzeszközök visszautalásra kerülnek a Vevőnek a Vevő által megadott számlára, és ha a Vevő a Szerződéstől való elállási nyilatkozatában vagy a jelen bekezdés első mondata szerinti határidőn belül nem jelöl meg ilyen számlát, a Az Eladó a pénzt arra a számlára utalja vissza, amelyről a fizetés történt készpénzes fizetés vagy utalványos postai utalvány esetén a Vevő címére abban az esetben, ha a vételár fizetése utánvéttel történt. Az Eladó jogosult választása szerint a Vevő által nyújtott teljesítményt az áru Vevőhöz történő visszaküldésekor is visszaadni, ha a visszaküldött áru állapota a visszaküldéskor felülvizsgálható.

6.6 Ha a Fogyasztó az 5. 2. 2. pontban foglaltaknak megfelelően kifejezetten az Eladó által felkínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő áruszállítási módot választott, az Eladó visszatéríti az áru kiszállítási költségét az Vevőnek a kínált legolcsóbb szállítási módjának megfelelő összegben.

6.7 A Vevő felelősséggel tartozik az Eladó felé az áru értékcsökkenéséért, amely az árunak a  természetének, tulajdonságainak és működésének megismeréséhez szükségestől eltérő módon történő kezeléséből ered. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszaküldött áru sérült, elhasználódott vagy hiányosan érkezik vissza, az Eladó az ebből eredő károk megtérítésére igényt tart a Vevővel szemben. Az Eladó jogosult a kártérítési igényét egyoldalúan beszámítani a Vevőnek az adásvételi szerződésben biztosított pénzösszeg visszafizetésére vonatkozó követelésével.

7 Felelősség a hibákért

7.1 Eladó felelőssége a hibákra a Vevővel szemben, aki Fogyasztó, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 törvény.

7.2 Az Eladónak a nem Fogyasztónak minősülő Vevővel kapcsolatos áruhibákért való felelősségét a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadók.

7.3 Az Eladó felelősséggel tartozik a Fogyasztónak minősülő Vevő felé azért, hogy az eladott áru a Vevő általi átvételkor hibátlan. Az Eladó különösen felelős a Vevő felé azért, hogy az áru az átvételkor megfeleljen a megállapodás szerinti leírásnak, típusnak és mennyiségnek, valamint minőségi, funkcionalitási, kompatibilitási, interoperabilitási és egyéb megállapodás szerinti tulajdonságainak, és hogy az áru megfeleljen a rendeltetési céloknak, amelyeket a Vevő megkövetel, és amelyekbe az Eladó beleegyezett, valamint hogy a megállapodás szerinti tartozékokkal és használati utasításokkal, beleértve az összeszerelési és beszerelési utasításokat is, legyen szállítva.

7.4 Az Eladó a Fogyasztónak minősülő Vevővel szemben felelősséggel tartozik azért, hogy az áru a megállapodás szerinti tulajdonságokon túlmenően alkalmas arra a célra, amelyre az ilyen típusú árukat általában használják, továbbá harmadik személyek jogaira, jogszabályaira, műszaki szabványaira, vagy műszaki szabványok hiányában az adott iparág magatartási kódexeire, valamint arra, hogy az áru mennyisége, minősége és egyéb tulajdonságai, ideértve a tartósságot, a funkcionalitást, kompatibilitást és a biztonságot is, megfelelnek ugyanazon áruk szokásos tulajdonságainak, amelyekre a Vevő ésszerűen számíthat, tekintettel az Eladó vagy az ugyanabban a szerződéses láncban részt vevő más személy nyilvános nyilatkozataira is, különös tekintettel a reklámra vagy a megjelölésre, és az árut tartozékokkal szállítják, beleértve a csomagolást, az összeszerelési és egyéb használati utasításokat, amelyeket a Vevő ésszerűen elvárhat, és az áru megfelel annak a mintának vagy prototípusnak, amelyet az Eladó a szerződéskötés előtt átadott a Vevőnek, ha ilyen rendelkezés megtörtént. Az Üzleti Feltételek jelen pontja nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó a Szerződés megkötése előtt külön értesítette a Vevőt arról, hogy az áru egyes tulajdonságai eltérőek, és ehhez a Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor kifejezetten hozzájárult.

7.5 Ha az áru hibás, a Fogyasztónak minősülő Vevő kérheti annak eltávolítását. Tetszés szerint követelheti a hibamentes új áru szállítását vagy kijavítását, kivéve, ha a választott hibaelhárítási mód lehetetlen vagy a másikhoz képest aránytalanul költséges; ezt különösen a hiba jelentőségére, az áru hiba nélkül fennálló értékére tekintettel kell értékelni, valamint arra, hogy a hiba a Fogyasztó számára jelentős nehézségek nélkül másodlagos módon is eltávolítható-e. Az eladó megtagadhatja a hiba elhárítását, ha az lehetetlen vagy aránytalanul költséges, különös tekintettel a hiba fontosságára és az áru hiba nélkül fennálló értékére. Az Eladó a hibát a felhívást követően ésszerű időn belül eltávolítja oly módon, hogy az a Fogyasztó számára jelentős nehézséget ne okozzon, figyelembe véve az áru jellegét és azt a célt, amelyre a Fogyasztó az árut vásárolta. A hiba elhárításához az Eladó saját költségén átveszi az árut. Ha Fogyasztó nem veszi át az árut ésszerű időn belül azt követően, hogy az Eladó tájékoztatta őt az áru javítás utáni átvételének lehetőségéről, az Eladót illeti a tárolás díja.

7.6 Ha a hiba az átvételtől számított egy éven belül nyilvánvalóvá válik, úgy kell tekinteni, hogy az áru már az átvételkor hibás volt, kivéve, ha az áru vagy a hiba jellege ezt kizárja. Ez az időszak nem számít arra az időtartamra, amely alatt a Vevő nem tudja használni az árut, abban az esetben, ha a hiba miatt jogos reklamációt nyújtott be.

7.7 Abban az esetben, ha az Eladó nem távolította el a hibát a jelen Üzleti Feltételek 7.5. pontja és a Polgári Törvénykönyv 2170. §-a szerint, vagy ha az Eladó megtagadja a hiba elhárítását, a Vevőnek, aki Fogyasztónak minősül, joga van méltányos engedményt kérni, vagy elállni a Szerződéstől. A Fogyasztót ezek a jogok akkor is megilletik, ha a hiba ismétlődően előfordul; ha a hiba lényeges szerződésszegés, és az Eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből egyértelműen kitűnik, hogy a hiba ésszerű időn belül, illetve a Fogyasztó számára jelentős nehézségek nélkül nem szűnik meg. Az ésszerű idő a jelen Üzleti Feltételek 8.2. pontjában meghatározott idő. Az ésszerű árengedmény a hibátlan áru és a Vevő által átvett hibás áru értékének különbözete.

7.8 Ha az Eladó késik az áru kiszállításával, a Fogyasztó elállhat az adásvételi szerződéstől, ha az Eladó kötelezettségének a Fogyasztó által biztosított további ésszerű határidőn belül sem tesz eleget. A Fogyasztó az adásvételi szerződéstől csak abban az esetben állhat el póthatáridő nélkül, ha az Eladó a teljesítést megtagadta, vagy az adásvételi szerződés megkötésének körülményei miatt a meghatározott határidőn belüli teljesítés szükséges, vagy a Fogyasztó az Eladót az adásvételi szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta, hogy bizonyos időpontban történő szállítás szükséges. Az Eladó a Szerződéstől való elállást követően indokolatlan késedelem nélkül visszatéríti a Fogyasztónak az adásvételi szerződés alapján kifizetett valamennyi pénzt.

7.9 Ha az árut nem használják, a Vevő az áru átvételétől számított 2 éven belül jogosult a hiba miatt reklamálni. Használt áru vásárlása esetén a Vevő jogosult a hibát az áru átvételétől számított 1 éven belül jelezni.

7.10 A Vevőt nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha a hibát ő maga okozta. Az áru hibája nem az áru szokásos használatából eredő elhasználódása, illetve használt áru esetén a korábbi használat mértékének megfelelő elhasználódása.

8 Reklamációs eljárás

8.1 Fogyasztó a panaszt az Eladó telephelyén és székhelyén terjeszti elő személyesen vagy írásban. A bejelentett cím: Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Cseh Köztársaság. Az Eladó azonban köteles elfogadni a reklamációt mind a székhelyen, mind minden olyan létesítményben, ahol ez lehetséges. A Fogyasztó a hiba bejelentésekor, illetve a hiba közlését követően haladéktalanul köteles tájékoztatni az Eladót, hogy a hibás teljesítésből melyik jogot választotta. Ha a Fogyasztó a hibás teljesítésből eredő jogát érvényesíti, az Eladó a reklamáció benyújtásakor írásbeli visszaigazolást ad ki számára, amelyben feltünteti a fogyasztó reklamációjának időpontját, annak tartalmát, a reklamáció kezelésének módját amelyiket a Fogyasztó igényli és a Fogyasztó elérhetőségeit a reklamáció kezelésével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Az Eladó a reklamáció kezelését követően köteles a Fogyasztó részére a reklamáció kezelésének időpontjáról és módjáról visszaigazolást adni, ideértve a kijavítás és annak időtartamának igazolását, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását.

8.2 A reklamációt – ideértve a hiba elhárítását is – indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció időpontjától számított 30 napon belül kell kezelni, és erről a Fogyasztót tájékoztatni, kivéve, ha az Eladó és a Fogyasztó ennél hosszabb határidőben állapodik meg.Ezen időtartam hiábavaló lejárta után a Fogyasztó elállhat a Szerződéstől, vagy méltányos kedvezményt kérhet.

8.3 Ha a panaszt megalapozottnak ismerik el, a Fogyasztó jogosult a joga gyakorlásával kapcsolatos, szándékosan felmerült költségek megtérítésére.

9 Peren kívüli vitarendezés és egyéb tájékoztatás a Fogyasztóknak

9.1 A Fogyasztó jogosult panaszt benyújtani az Eladóhoz e-mailben az info@actolto.hu címre.

9.2 A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, Cseh Köztársaság, azonosítószám: 000 20 869, internetcím: http://www.coi.cz. Lehetőség van a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használatára is.

9.3 A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, Cseh Köztársaság, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz a kapcsolattartó pont az 524/2013/EU rendelet értelmében az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i rendelete az online fogyasztói vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (rendelet a fogyasztói jogviták online rendezéséről).

9.4 Békéltető testülethez fordulás lehetősége. Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.
Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (mellett működő Budapesti Békéltető Testület)

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; telefon: +36 1 488 2186; fax: +36 1 488 2186; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu ; webhely: http://bekeltet.hu

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

9.5 Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi.

9.6 A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal látja el, amelynek székhelye a Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, Cseh Köztársaság.

9.7 A Cseh Kereskedelmi Felügyelet korlátozott mértékben felügyeli a fogyasztóvédelmi törvény betartását is.

9.8 Ha nem jön létre megállapodás a Vevő és az Eladó között, a Cseh Köztársaság általános bíróságai illetékesek a Vevő és az Eladó között a jelen Üzleti Feltételek 2.2. cikke szerint megkötött szerződésből eredő kölcsönös viták rendezésére, kivéve, ha Vevő és Eladó a kölcsönös viták rendezésének eltérő módjában állapodnak meg, és nem döntő, hogy a Vevő Fogyasztó-e vagy sem.

10 Záró rendelkezések

10.1 Az Eladó kijelenti és a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladót a Vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti az 1820. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében n) pontja a polgári törvénykönyv alapján.

10.2 A megrendelt áruk a teljes fizetésig az Eladó tulajdonát képezik.

10.3 Az Eladó a Vevő személyes adatait a személyes adatok kezelésével kapcsolatos természetes személyek védelméről és a személyes adatok szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlament és Tanács rendelete szerint kezeli. ezek az adatok és a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése; Az Eladó a Vevő hozzájárulása nélkül semmilyen személyes adatot nem kezel, kivéve, ha ez a személyes adatok feldolgozását a jelen szabályzat és esetleg más jogszabályok engedélye nélkül is lehetővé teszik. A személyes adatok Eladó általi kezeléséről szóló tájékoztatást az Eladó személyes adatok védelméről szóló szabályzata tartalmazza.

10.4 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó üzleti kommunikációt küldjön a Vevő megrendelésben megadott e-mail címére. Ezt a hozzájárulást a Vevő bármikor visszavonhatja az Eladó jelen Üzleti Feltételek 1.2 pontjában meghatározott e-mail címére küldött értesítéssel.

10.5 Az adásvételi szerződésben lehetőség van a szerződő felek az Üzleti Feltételektől eltérő jogainak és kötelezettségeinek megtárgyalására, mely során az adásvételi szerződésben foglaltaktól eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az Üzleti Feltételek rendelkezéseivel szemben.

10.6 Ha az Üzleti Feltételek vagy a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, látszólagos vagy hatálytalan, vagy azzá válik, a hibás rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll ahhoz. Egy rendelkezés érvénytelensége, látszata vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi Szerződés vagy az Üzleti Feltételek módosításai és kiegészítései írásbeli formát igényelnek.

10.7 Az Üzleti Feltételek melléklete a fogyasztó Szerződéstől való elállásának nyomtatványmintáját tartalmazza.

10.8 Jelen Üzleti Feltételek 2022. december 1-jén lépnek hatályba. Az Üzleti feltételek aktuális változata az Eladó e-shopján jelenik meg.

 

MELLÉKLETEK

Üzleti Feltételek (PDF formátum)
Panasz nyomtatvány (PDF formátum)
Szerződés lemondási nyomtatvány (PDF formátum)